Leder saltsyre elektrisk strøm?

Utstyrsliste:

Først satte vi opp utstyret slik figuren under viser:
  1. Her inneholder glasskaret saltsyreløsning. Pæra lyste da vi koblet ledningene til strømkilden. Ved den negative karbonstangen dannes hydrogengass, H2 (g). Ved den positive dannes klorgass, Cl2 (g).
  2. Her inneholder glasskaret rent vann. Pæra lyste ikke og ingen gasser ble dannet ved karbonstengene.
Vi holdt en brennende fyrstikk bort til den negative karbonstanga. Som ventet hørte vi små puffer eller knitring av flammen. Dette var hydogengassen, som også kalles knallgass, som brente.