Fargestoffer i grønne planter

Utstyr:

Vi satte 15-20 dråper klorofyll på ett punkt ca. 3 cm fra enden på papiret, og tørket hver dråpe med hårtørreren. Så fylte vi reagensglasset ca. 2 cm med aceton, og satte papirremsen oppi væsken, slik at den kunne trekke opp over flekken med klorofyll.

Etterhvert som væsken trekker oppover, setter den av forskjellige farger. De to første er grønne og den øverste er gul. Grunnen til de forskjellige fargene er at klorofyllet inneholder forskjellige molekyler, med forskjellig struktur, form og størrelse. Dette gjør at enkelte molekyler føller væsken lengre oppover enn andre. Hvis vi måler avstandene fra klorofyllflekken og til de forkjellige fargefrontene og væskefronten får vi følgende resultat:
 
Væskefront 5 cm (A cm)
Gul 4 cm (B cm) B/A = 0,8 cm
Blå-grønn (klorofyll a) 3 cm (C cm) C/A = 0,6 cm
Grønn (klorofyll b) 2 cm (D cm) D/A = 0,4 cm

Innholdet i høyre kolonne er konstanter, som senere kan brukes til å definere molekylene i et klorofyll.

Det er minst to forskjellige fargestoffer i klorofyll, gule og grønne. Et blad fra platanlønn inneholder to gule fargestoffer som vi ikke ser på bladet, og to forskjellige klorofyll (de grønne fargene).