Luftas sammensetning

Utstyr:

Vi bygde opp apparaturen slik:
Først helte vi 1,5 g kobberpulver nedi et reagensglass, og tettet glasset med en kork. Så ristet vi pulveret utover i glasset, og varmet det opp med en gassbrenner. Det blir trykk i reagensglasset, fordi korken har lett for å sprette av.

Etter noen minutter fjernet vi gassbrenneren og lot reagensglasset bli avkjølt. Da satte vi reagensglasset på hodet i en vannkar og tok av korken. Vannet steg ca. 6 cm opp i reagensglasset. Dette skal tilsvare volumet av oksygenet i lufta, fordi vannet overtar plassen til oksygenet. Det viste seg derfor at en brennende treflis sluknet da vi stakk den nedi reagensglasset.

Det er 21% oksygengass i lufta. Karbondioksid, nitrogen, og div andre gasser er igjen.
Kobberpulveret var rødbrunt. Det nye stoffet er svart.
Reaksjonen ser slik ut:

kobber  +  oksygen  ®  kobberoksid
  2Cu    +      O2      ®      2CuO