Fremstilling og påvisning av hydrogen

Utstyr:

Vi skulle fremstille hydrogengass ved å la sink og saltsyre reagere med hverandre:

Vi bygde opp apparaturen slik figuren ovenfor viser. Så la vi noen biter sink og helte 10% saltsyreløsning i reagensglasset med kork. Glassrør ledet gassen over i vannkaret med et reagensglass med vann, snudd opp ned. Vi samlet gassen i to rør. Her er reaksjonsligningen:

sink +   saltsyre  ®  sinkklorid  +  hydrogengass
 Zn  +    2HCl    ®      ZnCl      +      H2 (g)
 

Sink er et blåhvitt metall. Hydrogengass har ingen farge.

Da rørene ble fulle av gass løftet vi det ene loddrett opp, og tente på en fyrstikk under reagensglasset. Det small. Gassen kalles hydrogengass eller knallgass. For å bevise at hydrogengass er lettere enn luft, sette vi det andre reagensglasset med gass mot et annet med bare luft. Så snudde vi glasene rundt et par ganger slik at gassene blandet seg. Nå tok vi bort det nederste glasset, og holt en brennende fyrstikk under det øverste. Det smalt.

Selv om hydrogengass er lettere enn luft, egner den seg dårlig til luftskip og ballonger, fordi den er så eksplosiv. En gass som skal brukes i luftskip og ballonger kan ikke være brannfarlig.