Fremstilling og påvisning av karbondioksid

Fremstilling og påvisning av karbondioksid

Utstyr:

Vi bygde opp apparaturen slik figuren ovenfor viser, med noen marmorbiter og 10% saltsyreløsning i glasset med gummikork. Det skjedde en kjemisk reaksjon der karbondioksid ble laget og ført over til det andre reagensglasset:

kalsiumkarbonat  +   saltsyre  ®   kalsiumklorid  +  karbondioksid  +  vann
      CaCO3        +     2HCl   ®        CaCl2        +         CO2         +  H2O
 

I det glasset var det kalkvann. Det skjedde en reaksjon også her:

 kalkvann   +  karbondioksid  ®  Faller ut «blakking»  +  vann
Ca(OH)2   +         CO2         ®          CaCO3           +  H2O
 

Karbondioksiden blakket kalkvannet. Vi kan altså påvise kanbondioksidgass ved å la den boble i kalkvann hvis kalkvannet blir blakket.

Karbondioksid blir ofte brukt i brannslokningsapparater fordi den ikke underholder ild.