Dyrecelle

Sammenligne dyrecelle og plantecelle

Utstyr:

 Vi lagde et preparat av hudceller fra innsiden på kinnet, og tilsatte 2 dråper vann. Slik så synsfeltene ut:


Disse cellene er mer rundformet, og er en del større.