Estere

Utstyr:

Vi skulle undersøke hva som skal til for å få en alkohol og en karboksylsyre til å reagere og danne en ester. Først merket vi det ene reagensglasset med a, og helte i 1 cm3 etanol og 1 cm3 iseddik i hvert av reagensglassene. Deretter fikk vi noen dråper konsentrert svovelsyre i reagensglass b. Så satte vi reagensglassene oppi det store begerglasset med kokende vann.
Etter et par minutter kokte innholdet i reagensglass b kraftig, og en reaksjon hadde skjedd.

Her er ligningen:
                                      svovelsyre
    etanol    +       iseddik      ®     etylacetat    +   vann
C2H5OH  +  CH3COOH   ®  C3H8OOC  +  H2O

Svovelsyren hadde virket som en katalysator, og har derfor ingen innvirkning på ligningen. Vi helte innholdet i hvert av reagensglassene over i hvert sitt lille begerglass, halvfullt med vann. Esteren la seg som perler i vannet, og man kunne kjenne lukten av eddik og negllakkfjerner.