Bladets oppbygning

Utsyr:

Først la vi bladet rundt fingeren med undersiden av bladet vendt opp. Vi laget et lite kutt i bladet med skalpellen, og trekte ut et tynt lag av bladhuden med pinsettet. Så la vi bladhuden på en dråpe vann på objektglasset og så på preparatet i mikroskopet, med forstørrelse på 100X.


 

Ikke alle cellene i underhuden inneholder kloroplaster. De som ikke har det, kalles palisadeceller.

Til slutt brukte vi et ferdipreparat for å se på tverrsnittet av et annet blad. Cellene med prikker inneholder kloroplaster.