Kalsium

Utstyrsliste:

Først fylte vi glasskaret og reagensglasset med vann, og plasserte reagensglasset med åpningen ned i karet. Så tok vi små kalsiumbiter ned i vannet, inni reagensrøret slik figuren viser.
Da reagensglasset var fylt med gass, løftet vi røret opp, med åpningen vendt ned. Vi holdt en brennende fyrstikk under åpningen, og hørte et poff. Hydrogengass er dermed påvist.

Deretter helte vi litt av løsningen i glasskaret over i to reagensglass og tilsatte noen dråper BTB i det ene glasset. Løsningen ble blå, d.v.s. at den var basisk. Vi prøvde også å blåse ned i løsningen i det andre reagensglasset, ved hjelp av et glassrør. Løsningen ble blakket, alstså inneholdt den kalk.

Resten av forsøket ble gjort felles i klassen. Vi varmet opp litt av løsningen i en porselensskål, til den kokte bort. Det ble igjen et kvitt pulver i skålen –Kalk.

Svar på spørsmål:
Kalsium er grått.
Hydrogengass ble påvist i reagensglasset.
Løsningen inneholder kalsiumhydroksid og vann.
Kalsium ligger igjen i porselensskålen.

Her er reaksjonsligningen:
Ca          +  2H2O  ®         H2(g)        +       2OH       +        Ca++
Kalsium  +   Vann   ®  Hydrogengass   +           Kalsiumhydroksid