Framstilling av sprit – gjæring

Utstyrsliste:

DEL 2 – ALKOTEST Vi skulle utføre en alkotest som ligner litt på den testen politiet en gang iblant bruker. Stoffet som skulle brukes, var så giftig at læreren måtte stå for fremstillingen. Stoffet har en oransje farge som slår om til grønn, dersom det kommer i kontakt med et alkohol som etanol. Læreren laget en mettet løsning av natriumdikarbonat i vann. Han løste opp natriumdikarbonat i vann til løsningen var mettet, og overførte 2 cm3 av løsningen i en porselenskål. Deretter tilsatte læreren 4 cm3 konsentrert svovelsyre til løsningen og rørte rundt med en glasstang. Vi fylte et reagensglass halvfylt med satsen vi hadde laget en stund tilbake, og fikk tilsatt noen dråper av løsningen læreren laget. Løsningen var oransje, men etterhvert startet en reaksjon i reagensglasset, og løsningen ble varm. Etter en stund slo den over til grønn farge. Satsen inneholdt alkoholen etanol.
Reaksjonen i reagensglasset var som følger:

    Cr2O7 2–        +   3C2H5OH   =   Cr3+    +   4CH3COOH
          ?               +      etanol       =      ?      +       etansyre
    (oransje)         +    (ca. 2 ml)    = (grønn)  +            ?
i surt miljø (H+)   +         ?           =       ?      +            ?