Osmose i potet

Utstyrsliste:

Potetsøylene i hvert sitt reagensglass:

Vi fikk utdelt potetsøyler som vi kuttet opp, slik at begge var 7 cm lange. Den ene ble, som vist på figuren, satt i et reagensrør med rent vann, den andre i et med 0,5M sukkerløsning. Ved slutten av timen, ca. 25 minutter senere, tok vi opp potetsøylene og målte dem.

Den som hadde stått i vann var stiv og 72 mm lang. Den andre som hadde stått i sukkerløsning var slapp og 67 mm lang. Dette er fordi vann diffunderer fra høy (der det er mest vann) til lav (der det er minst vann). Det samme gjelder for sukker. Altså hadde den 1. poteten tatt opp vann og den 2. poteten hadde avgitt vann.

Konklusjonen blir:

  1. Det eksisterer aktive osmotiske stoffer i poteten.
  2. Konsentrasjonen av de aktive osmotiske stoffene må værer mindre enn 0,5M i poteten, fordi vann diffunderte ut av poteten ved 0,5M sukkerløsning.