Mikroskopet

Bli kjent med mikroskopet

Utstyr:

Vi la et millimeterpapir på objektbordet, og fokuserte først med 10-objektivet, så med 40-objektivet. Vi kunne lese av diameteren på synsfeltet:
Forstørrelse Diameter
10-objektivet 100x 1,2 mm
40-objektivet 400x 0,3 mm
Forstørrelse (F) x Synsfelt (S) = Konstant

Vi la et hårstrå på objektbordet, og fikk disse synsfeltene:

d = 1,2         d = 0,3 mm

OBS! FIGURENE MANGLER

100x                 400x

Da vi flyttet objektet i en retning, beveget det seg i motsatt retning i synsfeltet.