Tyngde

Forstå sammenhangen mellom tyngde og masse

Utstyrsliste:

Tyngden av en gjenstand er den kraften som jorda trekker på gjenstanden med. Vi skulle måle tyngden av 3 lodd med ulik masse, ved hjelp av en kraftmåler. Her er tegninger av hver måling

Lengden på pilen som peker nedover viser hvor stor tyngden på loddene er. Lengden på pilene som peker oppover viser hvor stor kraft kraftmåleren bruker for å holde loddene oppe. Tyngden er lik kraften, derfor er pilene for kraft og tyngde like lange.

Tyngden av loddene er ført inn i tabellen under:
Masse m
(kg)
Tyngde F
(N)
Konstant
F/m
Lodd 1 0,02 kg 0,20 N 10,0 N/kg
Lodd 2 0,05 kg 0,49 N 9,8N/kg
Lodd 3 0,10 kg 0,98 N 9,8 N/kg
Det viser seg altså å være en sammenheng mellom masse og tyngden. Gjennomsnittet av forholdene mellom Tyngde og masse gir ca. 9,8 N/kg.

Til slutt målte vi massen til en kule og regnet ut tyngden ved hjelp av Konstanten vi fant. Kulen veide 154,5g.

X / 0,1545kg = 9,8 m/s2

X = 1,5141 kg m/s2

X = 1,5141 N

Massen ble ca. 1,5 N.