Elektrisk spenning

Seriekobling av batteri og lyspærer

Utstyrsliste:

Vi laget en seriekobling med ett batteri og et voltmeter og to seriekoblede batterier og voltmeter slik, figurene viser:

Spenningene var henholsvis 1,5 V og 3,0 V. Det viser alså, at den elektriske spenningen i en krets med seriekoblede batterier, er lik summen av spenningene i batteriene.

Dette stemte da vi etterpå laget en krets med tre batterier á 1,5 V.

Da vi målte spenningen i et lommelyktbatteri av flat type, viste voltmeteret 4,5 V. Av dette kan vi anta at batteriet består av tre elementer á 1,5 V.

I forsøkets andre del skulle vi undersøke spenningen i en strømkrets der en lyspære og et voltmeter var parallellkoblet. Vi skulle sette opp koblingene nedenfor med to par lyspærer koblet i serie der parene var forskjellige, og måle strømmen ved U1, U2 og U3.

Her er resultatene av målingene:
U1 U2 U3 U1 + U2
Måling 1 0,75 V 0,75 V 1,5 V 1,5 V
Måling 2 2,25 2,25 4,5 4,5
Resultatene merket med blå og grønn skrift, vil alltid være lik hverandre. Spenningen over alle lyspærene og spenningen over batteriet, vil alltid være lik.

Ved seriekobling av batteri eller lyspærer kan vi summere spenningene. Ved parallellkobling av to batterier er spenningen den samme, men strømmen varer lengre.