Elektrisk strøm

Måling av strømstyrke

Utstyrsliste:

Vi laget en strømkrets av ett batteri, en lyspære og et amperemeter, slik figuren viser:

Strømmen ble 0,22 A.

Så laget vi en strømkrets av ett batteri, to seriekoblede lyspærer og et amperemeter, slik figuren viser:

Strømmen ble 0,16 A.

Det er en sammenheng mellom antall pærer og strømstyrken. Jo flere pærer, jo mindre strøm. Når strømmen øker, øker lysstyrken. Det er ingen forskjell på strømmen mellom pærene og på ene siden av de to pærene. Dvs. at det er like mye strøm over hele strømkretsen, ved seriekobling.

Til slutt parallellkoblet vi to og to lyspærer. Strømmen ble mindre, fordi motstanden økte. Dette forsøket gjorde vi to ganger med forskjellige pærer. Vi flyttet amperemeteret 3 ganger (I1 , I2 og I3). Koblingen er vist på figuren under.

Her er resultatene av målingene i parallellkoblingene:
I1 I2 I3 I2 + I3
Måling 1 0,4 A 0,2 A 0,2 A 0,4 A
Måling 2 0,2 A 0,1 A 0,1 A 0,2 A

Dette resultatet viser, at i en parallellkobling av lyspærer (motstander), er hovedstrømmen (I1) lik summen av delstrømmene (I2 og I3).