Strømkretser

Ved hjelp av batterier, lyspærer og ledninger skulle vi undersøke og prøve ut det vi har lært om elektrisitet.

For at en lyspære skal lyse må vi ha en strømkilde i en sluttet strømkrets. For at strømkretsen med lyspæra skal bli sluttet, må den ene polen på batteriet ha kontakt med undersiden av pæra og den andre polen, på siden av pæra.

Alle stoff som det kan gå elektroner igjennom er ledere. Alle stoff som det ikke kan gå elektroner igjennom er isolatorer.

Her er ett batteri og en lyspære i en sluttet strømkrets:

Her lyser kun pære 1 og 2:

Lystråden i pæra er svært tynn og lang og viklet opp i en spiral. Den er laget av metallet wolfram og tåler over 30000C. Grunnen til at lyspæra lyser, er at motstanden i den lange tynne tråden er mye større enn i de trådene som leder strømmen inn og ut av pæra. Dette fører til at energi overføres fra elektronene i strømmen til atomene i metalltråden, som derfor kommer i svingninger. Denne energien får tråden til å gløde.