Energikilder og energikjeder

Sirkelforsøk på 4 øvelser med energi

  1. Varmt og kaldt vann

  Utstyrsliste:

  Da jeg holdt hånda nedi det varme vannet, kjente jeg at vannet var varmt. Det skjedde en energioverføring fra vannet til hånda. Da jeg holdt hånda nedi det kalde vannet, kjente jeg at vannet var kaldt. Det skjedde en energioverføring fra hånda til vannet.
  1. Varmt vann - hånd - omgivelsene
  2. Hånd - kaldt vann - omgivelsene

  2. Solcelle

  Utstyrsliste:

 1. Overhead
 2. Solcelle
 3. Elektrisk motor med propell
 4. Ledninger
 5. Når overheaden slås på, omdannes elektrisk energi til lysenergi i en stor pære. Solcella er en fotoelektrisk celle som ved hjelp av lys, som her kommer fra overheaden, kan produsere elektrisk energi. Energien blir gjennom ledninger ført til en elektrisk motor, som får en propell til å rotere. Overhead - solcelle - ledninger - motor - propell - omgivelsene

  3. Stemmegaffel og pingpongball

  Utstyrsliste:

 6. Pingpongball med snor
 7. Stemmegaffel
 8.  
  Da stemmegaffelen ble slått mot bordkanten, begynte den å vibrere. Pingpongballen som hang i en snor, ble ført inntil den vibrerende stemmegaffelen, og da svaiet pingpongballen ganske kraftig ut til siden. Bevegelsesenergi ble overført fra stemmegaffelen til pingpongballen. Stemmegaffel - pingpongball - omgivelsene

  4. Batteri og lamper

  Utstyrsliste:

 9. Batteri
 10. Lyspære
 11. Ledninger
 12. Elektrisk energi blir overført fra batteriet, gjennom ledningene, til lyspæra. Lyspæra begynner å gløde fordi motstanden i en 1/100 mm tykk wolframtråd blir mye større enn motstanden i ledningene inn og ut av pæra. (Temperaturen på wolframtråden blir over 2000 0 C.) Batteri - leding - pære - omgivelsene